THE HAMMERS AWARDS

EN DEĞERLİ PAZARLAMA EKİPLERİ ÖDÜL PROGRAMI

AMAÇ

The Hammers Awards, Pazarlamasyon tarafından yılda bir kez Meetup Istanbul içerisinde düzenlenen ve Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını ödüllendiren bir ödül programıdır.

 

Amaç; pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında değerli çalışmalar üreten şirketleri, bu alanda yapacak oldukları yeni projeler konusunda teşvik etmek ve başarılarını belgelemektir.

 

Her yıl; sektöre örnek olacak, sektörün tüm taraflarının ders çıkarabileceği ufuk açan vakalar etrafında pazarlama takımları ödüllendirilir.

The Hammers Awards için başarı kriteri, ekiplerin hazırlamış oldukları proje ve çalışmaları, bütçeden bağımsız olarak şirket ve departman hedefleri ile örtüşmesi, sektöre örnek teşkil etmesi ve şirketin karlılığını artırmasıdır.

GENEL KATILIM KURALLARI

The Hammers Awards’a pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında şirketlerine veya sektöre değer kattığını düşünen, bu değeri rasyonel rakamlarla ifade edebilen tüm firma veya startup’lar katılabilir.

 

Ajans hizmeti veren kuruluşlar The Hammers Awards’a katılamaz. 

En az 3 ekip üyesi olan takımlar başvuru yapabilmektedir.

Yarışmaya tüm sektörlerden firmalar başvurabilir. Ancak tüm katılımcıların, başvuruya konu olan projenin tüm taraflarından gerekli izin ve onayları almış olmaları gerekir. Aksine oluşabilecek durumlardan tamamen katılımcılar sorumludur ve Pazarlamasyon.com’a bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

 

Uygun olduğu takdirde aynı ekip, birden fazla kategoride ödül programına başvurabilir. Bu durumda her kategori için ayrı başvuru ücreti ödenir.

 

Başvuruların Türkçe yapılması gerekmektedir. Ödül programı Türkiye pazarını kapsamaktadır. Global şirketlerin Türkiye departmanlarının Türkiye’de yapmış oldukları faaliyetler projenin kapsamına girerken, global şirketlerin Türkiye ekiplerinin yurtdışında yapmış oldukları faaliyetler yarışmanın konusuna girmez.

 

Katılımcılar başvurdukları çalışmaların tüm içeriğinden ve sağladıkları verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında verilen bilgilerin sağlamasını yapmaya yönelik ek belge, görsel ve diğer tiplerde dokümanların temin edilmesi talebinde bulunabilir. 

Jürinin başvuruda gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır. Bilgilerin kaynaklarla örtüşmediği belirlenirse başvuru geçersiz sayılır ve katılım ücreti iade edilmez.

 

Ödül programı dahilinde, yarışmaya başvuran pazarlama ekibi faaliyetlerinin her türlü fikri ve sınai haklarının (telif, patent, marka, tescil vb. haklarının) sahibinin katılımcı firma olduğu kabul edilir. Herhangi bir ihtilaf durumunda sorumluluk katılımcı firmanındır.

Başvurularda herhangi bir hak ihlali gerçekleşmişse Pazarlamasyon.com hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Başvuru sahibi katılımcılar, hak sahiplerinden veya üçüncü kişilerden açılacak bir dava sonucu Pazarlamasyon.com tarafından herhangi bir tazminat ödenmesi halinde ödenen tazminat ile birlikte bu dava sebebiyle yapılan tüm masrafları (yargılama masrafı, vekalet ücreti vb.) herhangi bir itiraz sunmaksızın Pazarlamasyon.com’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

Jüri tarafından genel etik ve ahlak kurallarına aykırı bulunan işler diskalifiye edilerek yarışma dışı bırakılabilir. Bu durumlarda önce katılımcı firmadan savunması istenir. Belirtilen sürede savunmasını iletemeyen veya savunması jüri tarafından kabul görmeyen başvurular elenir ve katılım bedeli iade edilmez.

 

Tüm kategorilerde, şirket/firma isimleri ve logoları geçebilir. Başvuru taraflarında gizlilik aranmaz.

 

Pazarlamasyon.com yönetmelikte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Gerek görüldüğü takdirde başvuruların son teslim tarihi ertelenebilir.

The Hammers Awards’ta her kategoride ödül verilmesi zorunlu değildir. Başvurular gerekli kriterleri karşılamıyorsa, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.

Erken başvuru dönemi bedeli ile başvuru yapabilmek için, son başvuru tarihine kadar ödeme ve form girişinin tamamlanması gerekmektedir.

Erken başvuru dönemi içerisinde ödeme yaptığı halde, başvurusunu tamamlamayan katılımcılardan normal başvuru dönemi bedeli farkı talep edilecektir.

Başvuru için ödeme yaptıktan sonra cayma durumunda, başvuru tarihi geçmediyse tutar iade edilir, aksi takdirde iade işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Hangi dönem içerisinde ödeme yapıldıysa o dönemin son ödeme tarihi geçerlidir.

TAKVİM

  • 8 Temmuz 2024 – 31 Temmuz 2024 Erken Başvuru Dönemi
  • 1 Ağustos 2024 – 23 Ağustos 2024 Normal Başvuru Dönemi
  • 13 Eylül 2024 – 22 Eylül 2024 Ön Değerlendirme
  • 25 – 26 Eylül 2024 Jüri Toplantıları
  • 15 Ekim 2024 Ödül Tören

KATEGORİLER

The Hammers Awards 4 ana kategori başlığı ve 64 alt kategoriden oluşur.

1. SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ

Alan Kategorileri

Engelsiz Yaşam Alanında En İyi Ekip

Engelli bireylerlerin yaşadığı eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Geri Dönüşüm Ve İsrafla Mücadele Alanında En İyi Ekip

Toplumsal israfı önlemek ve bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip

Hayvanların yaşam koşullarının iyileştirmeye yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

İklim Krizi Alanında En İyi Ekip

İklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Kültür, Sanat Ve Sporu En İyi Destekleyen Ekip

Kültür, sanat ve spor alanlarında, hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Nitelikli Eğitimi Ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip

Eğitim alanında yaşanan sorunlara farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sorumlu Üretimi En İyi Destekleyen Ekip

Üretim ve tüketimi sürdürülebilir kılmak enerji verimliliğini artırmaya odaklanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Enerji Politikaları Alanında En İyi Ekip

Yaşam alanlarında sıkça rastlanan sorunlara çözüm arayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında En İyi Ekip

Toplumsal cinsiyet eşitliğine kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Dayanışma Alanında En İyi Ekip

Markaların; toplumsal yaşamı etkileyen sorunlarına çözüm olarak hayata geçirdiği projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.e

Özel Kategoriler

En İyi Sosyal Sorumluluk Ekibi

Markanın sosyal sorumluluk ile ilgili aldığı tüm aksiyonları ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sürdürülebilirlik Ekibi

Markanın sürdürülebilirliği dikkate alarak gerçekleştirdiği ve uzun süre devam eden, topluma katkı sağlayan sürdürülebilirlik projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilirlik ve KSS alanlarında Optimum Bütçe İle Harikalar Yaratanlar

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında yılın en başarılı kampanyalarına imza atarken optimum bir bütçe ile en başarılı olan ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Dünyayı En İyi Destekleyen Ekip

Sınırlı tüketim kaynaklarının verimliliğini artırmaya odaklanarak hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

2. TEKNOLOJİ VE VERİ BÖLÜMÜ

 

Alan Kategorileri

En İyi CRM Takımı

Müşteri ilişkilerini en verimli ve başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Dijital Pazarlama Takımı

Markaya dair dijital yenilikleri ve faaliyetleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi E-Ticaret Takımı

Markaların e-ticaret faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Metaverse Takımı

Metaverse ve metaverse yeniliklerini en başarılı şekilde markalarla buluşturan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Mobil Pazarlama Takımı

Markasının mobildeki pazarlama faaliyeti alanını en başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirelecektir.

En İyi NFT Takımı

Markasının NFT faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Search Marketing Takımı

Ev dekorasyonu sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

En İyi Veri ve İçgörü Takımı

Markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerini kurgularken, veriyi en başarılı şekilde değerlendiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi VR/AR Takımı

Markaların VR/AR faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

3. MARKA DENEYİMİ, MEDYA VE İÇERİK

En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı

Markaların yaşanan gelişmeler üzerine gerçek zamanlı iletişimlerini en başarılı şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İçerikle Pazarlama Takımı

Markasının içerikle pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İşveren Markası Takımı

İşveren markalarının iletişim ve pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Mağaza Deneyimi Takımı

Markaların offline ortamlarda müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi Müşteri Deneyimi Takımı

Yıl içerisinde müşteri odaklı kültür yaratma ve müşteriye dokunan süreçlerin dijital dönüşümü gibi projelerle müşteri memnuniyetini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Online Medya Satınalma Takımı

Markanın hedef kitlesine ulaşabilmek için online mecralar satın alarak reklam ve pazarlama iletişimini en başarılı şekilde yapan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi PR Takımı

Markanın pr çalışmalarını yürütmek üzere marka içerisinde yer alan ve pr daaliyetlerini en iyi şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sadakat Programı Takımı

Markanın hedef kitlesine en uygun şekilde sadakat programları oluşturulmasını ve bu programların yönetimini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sosyal Medya Takımı

Markanın sosyal medya faaliyetlerini üstlenen, içeriklerini en başarılı şekilde üreten veya üretilmesini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sponsorluk Ve Marka İş Birlikleri Takımı

Markasının sponsorluk ve diğer markalarla yaptığı işbirliklerini en başarılı şekilde yöneten ekipler ödüllendirelecektir.

En İyi Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi Ekibi

Markaların online ortamlarda müşteriyle ilk temas anından satış ve destek süreçlerine kadar müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları bu kategoride değerlendirilir.

En İyi Video Pazarlama Takımı

Markanın üretilen video içeriklerini kurgulayan veya yöneten ekip ödüllendirilecektir.

Özel Gün İletişimini En İyi Yapan Pazarlama Takımı

Markaların önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyalarını sosyal medya aracılığıyla en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

4. SEKTÖREL VE ÖZEL KATEGORİLER

Sektörel Kategoriler

Akaryakıt Ve Enerji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Akaryakıt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

B2B’de En İyi Pazarlama Takımı

B2B alanında faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Bilişim Ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dijital Platformlarda En İyi Pazarlama Takımı

İşletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye, doğrudan e-ticaret yapmadan ilan verilebilen ve içerik üreten veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren dijital platform ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

E-Ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

E-ticaret, alışveriş, satın alma alanlarında proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Finans Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Finans sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Giyim ve Aksesuar Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kargo Ve Lojistik Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kargo ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kurumsal (Holding) Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kültür, Sanat Ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kültür, Sanat Ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kültür, sanat ve spor sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Otomotiv Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sağlık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yapı Ve İnşaat Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yiyecek İçecek Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Diğer Sektörlerde En İyi Pazarlama Takımı

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

 

Özel Kategoriler

Etkileşimde Fark Yaratanlar

Markaların, sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere hazırladıkları viral içerikleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

İmkansızı Başaranlar

Markaların hazırladığı; proje, kampanya veya faaliyetler kapsamında, hedeflenen sonuçların üzerinde bir ivme yakalayan pazarlama ekiplerinin başarısı ödüllendirilecektir.

Optimum Bütçe İle Harikalar Yaratanlar

Yılın en başarılı kampanyalarına imza atarken optimum bir bütçe ile en başarılı olan ekip ödüllendirelecektir.

Yenilikçi Teknoloji Ustaları

Markaların kampanya kapsamında hazırlanan yenilikçi teknolojilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren pazarlama ekipleri ödüllendirilecektir.

Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi

Yılın en başarılı dijital dönüşüm ekibi ödüllendirilecektir.

Yılın Pazarlama Ekibi

Yılın en başarılı pazarlama ekibi ödüllendirilecektir.

JÜRİ YAPISI

The Hammers Awards jürisi, Pazarlamasyon.com tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır.

Jüri; pazarlama temsiline uygun, reklamveren tarafından CMO, CDO veya daha üstü pazarlama geçmişine sahip kişilerden oluşur.

Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü özel bir bir bölümdür. Şirketlerin kurumsal iletişim gibi pazarlamadan farklı ekiplerinin çalışma alanına girdiğinden bu bölümün jürisi belirlenirken CMO/CDO şartı aranmaz.
Jüri başkanı ve üyelerinden ön elemede başvuran projelerin tamamını değerlendirmeleri ve jüri toplantısında hazır bulunmaları beklenir.

 

KATILIM KOŞULLARI

Yıl içerisinde pazarlama ve pazarlama iletişimi alanlarında, başarılı projeler ürettiğini düşünen, bütçe bağımsız olarak yüksek oranlı KPI’lar yakalayan tüm firma ve reklamverenler katılabilir. 

Aday ekipler ödül programına, 1 Kasım 2022 – 1 Temmuz 2024 dönemi içinde yapılmış, hayata geçirilmiş veya fiilen kullanılmış faaliyetler ile başvurabilir.

Başvurular, 8 Temmuz 2024 – 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında www.thehammersawards.com adresi üzerinden online olarak yapılır.

Başvuru esnasında dekontun da yüklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru işlemine başlamadan, her başvuru için açıklama kısmına projenin başlığı ve katılımcı firma bilgisi girilerek başvuru ücretinin linkte bilgileri bulunan hesaba yatırılmış olması gerekmektedir.

Gerek görüldüğü takdirde başvuru süresi uzatılabilir.

Başvuru dokümanlarını sisteme girecek firma temsilcileri kurumsal e-posta adreslerini paylaşmak zorundadırlar. Gmail, hotmail vb. genel e-posta hizmeti veren servis sağlayıcıların hesaplarıyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sırasında linklerin çalışır durumda olmasından başvuru sahibi katılımcı sorumludur.

Tüm dokümanların, katılım sırasında sisteme yüklenmesi gerekir. E-posta, elden vs. yöntemlerle ulaştırılacak dokümanlar dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihine kadar (23 Ağustos 23.59) başvurunun içeriğinde düzeltme yapılabilir. Düzelti taleplerinizi etkinlik@pazarlamasyon.com adresine iletebilirsiniz.

Jüri uygun gördüğü takdirde başvurunun kategorisini değiştirebilir.