KATEGORİLER

The Hammers Awards, 4 ana kategori etrafında şekillenen 64 alt kategoriden oluşuyor.

1. SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin
pazarlama ekipleri tarafından nasıl kurgulandıkları değerlendirilmektedir.

Alan Kategorileri

Engelsiz Yaşam Alanında En İyi Ekip

Engelli bireylerlerin yaşadığı eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Geri Dönüşüm Ve İsrafla Mücadele Alanında En İyi Ekip

Toplumsal israfı önlemek ve bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip

Hayvanların yaşam koşullarının iyileştirmeye yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

İklim Krizi Alanında En İyi Ekip

İklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Kültür, Sanat Ve Sporu En İyi Destekleyen Ekip

Kültür, sanat ve spor alanlarında, hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Nitelikli Eğitimi Ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip

Eğitim alanında yaşanan sorunlara farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sorumlu Üretimi En İyi Destekleyen Ekip

Üretim ve tüketimi sürdürülebilir kılmak enerji verimliliğini artırmaya odaklanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Enerji Politikaları Alanında En İyi Ekip

Yaşam alanlarında sıkça rastlanan sorunlara çözüm arayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında En İyi Ekip

Toplumsal cinsiyet eşitliğine kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Dayanışma Alanında En İyi Ekip

Markaların; toplumsal yaşamı etkileyen sorunlarına çözüm olarak hayata geçirdiği projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Özel Kategoriler

En İyi Sosyal Sorumluluk Ekibi

Markanın sosyal sorumluluk ile ilgili aldığı tüm aksiyonları ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sürdürülebilirlik Ekibi

Markanın sürdürülebilirliği dikkate alarak gerçekleştirdiği ve uzun süre devam eden, topluma katkı sağlayan sürdürülebilirlik projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilirlik ve KSS Alanlarında Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında yılın en başarılı kampanyalarına imza atarken optimum bir bütçe ile en başarılı olan ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Dünyayı En İyi Destekleyen Ekip

Sınırlı tüketim kaynaklarının verimliliğini artırmaya odaklanarak hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

2. TEKNOLOJİ VE VERİ BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin teknoloji ve veriyi pazarlama ekipleri tarafından nasıl kurgulandıkları değerlendirilmektedir.

Alan Kategorileri

En İyi CRM Takımı

Müşteri ilişkilerini en verimli ve başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Dijital Pazarlama Takımı

Markaya dair dijital yenilikleri ve faaliyetleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi E-Ticaret Takımı

Markaların e-ticaret faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Metaverse Takımı

Metaverse ve metaverse yeniliklerini en başarılı şekilde markalarla buluşturan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Mobil Pazarlama Takımı

Markasının mobildeki pazarlama faaliyeti alanını en başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirelecektir.

En İyi NFT Takımı

Markasının NFT faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Search Marketing Takımı

Arama motorlarını markası için en verimli hale getiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Veri ve İçgörü Takımı

Markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerini kurgularken, veriyi en başarılı şekilde değerlendiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi VR/AR Takımı

Markaların VR/AR faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

3. MARKA DENEYİMİ, MEDYA VE İÇERİK BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin marka deneyimini, medyayı ve içeriği pazarlama ekipleri tarafından nasıl kurgulandıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Takımı

Markaların yaşanan gelişmeler üzerine gerçek zamanlı iletişimlerini en başarılı şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İçerikle Pazarlama Takımı

Markasının içerikle pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İşveren Markası Takımı

İşveren markalarının iletişim ve pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Mağaza Deneyimi Takımı

Markaların offline ortamlarda müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi Müşteri Deneyimi Takımı

Yıl içerisinde müşteri odaklı kültür yaratma ve müşteriye dokunan süreçlerin dijital dönüşümü gibi projelerle müşteri memnuniyetini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Online Medya Satın Alma Takımı

Markanın hedef kitlesine ulaşabilmek için online mecralar satın alarak reklam ve pazarlama iletişimini en başarılı şekilde yapan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi PR Takımı

Markanın pr çalışmalarını yürütmek üzere marka içerisinde yer alan ve pr daaliyetlerini en iyi şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sadakat Programı Takımı

Markanın hedef kitlesine en uygun şekilde sadakat programları oluşturulmasını ve bu programların yönetimini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sosyal Medya Takımı

Markanın sosyal medya faaliyetlerini üstlenen, içeriklerini en başarılı şekilde üreten veya üretilmesini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sponsorluk Ve Marka İş Birlikleri Takımı

Markasının sponsorluk ve diğer markalarla yaptığı işbirliklerini en başarılı şekilde yöneten ekipler ödüllendirelecektir.

En İyi Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi Ekibi

Markaların online ortamlarda müşteriyle ilk temas anından satış ve destek süreçlerine kadar müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları bu kategoride değerlendirilir.

En İyi Video Pazarlama Takımı

Markanın üretilen video içeriklerini kurgulayan veya yöneten ekip ödüllendirilecektir.

Özel Gün İletişimini En İyi Yapan Pazarlama Takımı

Markaların önemli günlere ilişkin hazırlanan en başarılı kampanyalarını sosyal medya aracılığıyla en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

4. SEKTÖREL VE ÖZEL KATEGORİLER BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin, sektörel bazlı ve özel kategoriler olmak üzere çeşitli alanlardaki pazarlama faaliyetlerinin pazarlama ekipleri tarafından nasıl kurgulandıkları değerlendirilmektedir.

Sektörel Kategoriler

Akaryakıt Ve Enerji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Akaryakıt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

B2B’de En İyi Pazarlama Takımı

B2B alanında faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Bilişim Ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı​

Bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dijital Platformlarda En İyi Pazarlama Takımı

İşletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye, doğrudan e-ticaret yapmadan ilan verilebilen ve içerik üreten veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren dijital platform ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

E-Ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

E-ticaret, alışveriş, satın alma alanlarında proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Finans Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Finans sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Giyim ve Aksesuar Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kargo Ve Lojistik Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kargo ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kurumsal (Holding) Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kurumsal (Holding) sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kültür, Sanat Ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Kültür, sanat ve spor sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Otomotiv Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Perakende sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sağlık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yapı Ve İnşaat Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yiyecek İçecek Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı

Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Diğer Sektörlerde En İyi Pazarlama Takımı

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Özel Kategoriler

Etkileşimde Fark Yaratanlar

Markaların, sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere hazırladıkları viral içerikleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

İmkansızı Başaranlar

Markaların hazırladığı; proje, kampanya veya faaliyetler kapsamında, hedeflenen sonuçların üzerinde bir ivme yakalayan pazarlama ekiplerinin başarısı ödüllendirilecektir.

Optimum Bütçe İle Harikalar Yaratanlar

Yılın en başarılı kampanyalarına imza atarken optimum bir bütçe ile en başarılı olan ekip ödüllendirilecektir.

Yenilikçi Teknoloji Ustaları

Markaların kampanya kapsamında hazırlanan yenilikçi teknolojilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren pazarlama ekipleri ödüllendirilecektir.

Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi

Yılın en başarılı dijital dönüşüm ekibi ödüllendirilecektir.

Yılın Pazarlama Ekibi

Yılın en başarılı pazarlama ekibi ödüllendirilecektir.