KATEGORİLER

The Hammers Awards, 6 ana kategori etrafında şekillenen 89 alt kategoriden oluşur.

1. SOSYAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerini gerçekleştiren ekiplerin başarısı değerlendirilmektedir.

Alan Kategorileri

Engelsiz Yaşam Alanında En İyi Ekip

Engelli bireylerin yaşadığı eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Geri Dönüşüm Ve İsrafla Mücadele Alanında En İyi Ekip

Toplumsal israfı önlemek ve bu konuda farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Hayvan Hakları Alanında En İyi Ekip

Hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

İklim Krizi Alanında En İyi Ekip

İklim krizi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Kültür, Sanat Ve Sporu En İyi Destekleyen Ekip

Kültür, sanat ve spor alanlarında hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Nitelikli Eğitimi Ve Gençleri En İyi Destekleyen Ekip

Eğitim alanında yaşanan sorunlara farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sorumlu Üretimi En İyi Destekleyen Ekip

Üretim ve tüketimi sürdürülebilir kılmak enerji verimliliğini artırmaya odaklanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Enerji Politikaları Alanında En İyi Ekip

Yaşam alanlarında sıkça rastlanan sorunlara çözüm arayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanında En İyi Ekip

Toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında farkındalık yaratmayı amaçlayan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Toplumsal Dayanışma Alanında En İyi Ekip

Markaların; toplumsal yaşamı etkileyen sorunlarına çözüm olarak hayata geçirdiği projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Özel Kategoriler

En İyi Sosyal Sorumluluk Ekibi

Markanın sosyal sorumluluk ile ilgili aldığı tüm aksiyonları ve faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sürdürülebilirlik Ekibi

Markanın sürdürülebilirliği dikkate alarak gerçekleştirdiği ve uzun süre devam eden, topluma katkı sağlayan sürdürülebilirlik projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilirlik ve KSS Alanlarında Optimum Bütçe ile Harikalar Yaratanlar

Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında yılın en başarılı kampanyalarına imza atarken optimum bir bütçe ile en başarılı olan ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Dünyayı En İyi Destekleyen Ekip

Sınırlı tüketim kaynaklarının verimliliğini artırmaya odaklanarak hazırlanan projeleri başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

2. TEKNOLOJİ VE VERİ BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirket ekiplerinin, teknoloji ve veriyi kendi iletişim faaliyetlerinde nasıl kurguladıkları değerlendirilmektedir.

En İyi Blockchain Ekibi

Blockchain teknolojisini içeren tüm mecralarda ve konseptlerde (Metaverse, NFT, DeFi vb.) en başarılı kullanımı gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi CRM Ekibi

Müşteri ilişkilerini en verimli ve başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Dijital Pazarlama Ekibi

Markaya dair dijital yenilikleri ve faaliyetleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi E-Ticaret Ekibi

Markaların e-ticaret faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Growth Ekibi

Web site trafiği, satış, abonelik vb. gibi dijital kanallar aracılığıyla, markanın ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda en başarılı kampanya stratejisini geliştiren ekipler ödüllendirilecektir.

En İyi Mobil Pazarlama Ekibi

Markasının mobildeki pazarlama faaliyeti alanını en başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirelecektir.

En İyi Search Marketing Ekibi

Arama motorlarını markası için en verimli hale getiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Veri ve İçgörü Ekibi

Markanın pazarlama ve iletişim faaliyetlerini kurgularken, veriyi en başarılı şekilde değerlendiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi VR/AR Ekibi

Markaların VR/AR faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Yapay Zeka Ekibi

Yapay zekânın müşteri verilerini analiz etme ve bu bilgileri pazarlama stratejilerine dönüştürme, iş süreçlerini otomatize etme, iş akışlarını optimize etme gibi yeteneklerin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir. (Generative AI kapsamı haricindeki tüm yapay zeka yetkinlikleri bu alanda değerlendirilecektir.)

Üretken Yapay Zekayı En iyi Kullanan Ekip

Bir pazarlama hedefine ulaşmak için üretken yapay zekâ (görsel, müzik,metin, senaryo, varyasyon, animasyon vb.) teknolojilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir. (Üretken yapay zekâ teknolojilerinin nasıl kullanıldığı, nasıl entegre edildiği ve yaratım sürecinde hangi sorunları çözdüğü değerlendirilecektir.)

Yeni Nesil Teknolojileri En İyi Kullanan Ekip

Markaların ürün veya hizmet konumlandırmalarına ve hedeflerine uygun olarak sanal gerçeklik, robot teknolojileri, giyilebilir teknoloji ürünleri ve benzeri alanlardaki teknolojilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi

Markasını geleneksel mecralardan dijitale en başarılı şekilde taşıyan ekip ödüllendirilecektir.

3. MARKA DENEYİMİ, MEDYA VE İÇERİK BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin marka deneyimini, medyayı ve içerik stratejilerini nasıl yönettikleri değerlendirilmektedir.

En İyi Açıkhava Ekibi

Billboardlar, dijital panolar ve yol panoları, tabelalar, otobüs durakları, bina ve araç giydirme, megalight, yer grafikleri vb. açık hava reklam alanları için yapılan çalışmaları başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Gerçek Zamanlı Pazarlama İletişimi Ekibi

Markaların yaşanan gelişmeler üzerine gerçek zamanlı iletişimlerini en başarılı şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İçerikle Pazarlama Ekibi

Markasının içerikle pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Mağaza Deneyimi Ekibi

Markaların offline ortamlarda müşteri deneyiminin her adımdaki stratejik planlamaları en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

En İyi Markalı İçerik Ekibi

Marka mesajının tüketiciyle buluşması amacıyla ürün veya hizmet için özel olarak hazırlanan ve ürün veya hizmetin var olan bir içeriğe kullanımını başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Müşteri Deneyimi Ekibi

Yıl içerisinde müşteri odaklı kültür yaratma ve müşteriye dokunan süreçlerin dijital dönüşümü gibi projelerle müşteri memnuniyetini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Online Medya Satın Alma Ekibi

Markanın hedef kitlesine ulaşabilmek için online mecralar satın alarak reklam ve pazarlama iletişimini en başarılı şekilde yapan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sadakat Programı Ekibi

Markanın hedef kitlesine en uygun şekilde sadakat programları oluşturulmasını ve bu programların yönetimini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sosyal Medya Ekibi

Markanın sosyal medya faaliyetlerini üstlenen, içeriklerini en başarılı şekilde üreten veya üretilmesini sağlayan ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi Ekibi

Markaların sunduğu artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, XR, kapsayıcı teknolojiler, ses aktivasyonu ya da inovatif mobil teknolojiler gibi mevcut ya da yeni teknolojilerin yanı sıra mobil aplikasyonlar, cihazlarla da marka deneyimini ve etkileşimi artıran yaratıcı marka çalışmalarını başarılı şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Video Pazarlama Ekibi

Markanın üretilen video içeriklerini kurgulayan veya yöneten ekip ödüllendirilecektir.

Entegre Medyayı En İyi Kullanan Ekip

Markaların kampanya kapsamında farklı reklam mecralarını, markanın hedeflerine ve mesajlarına uygun olarak en az 3 farklı mecra olmak üzere kullanımlarını en başarılı şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

Indoor / Instore'u En İyi Kullanan Ekip

Mağaza veya AVM içindeki reklam alanlarının kullanımında markalar için hazırlanan yaratıcı medya çalışmalarını başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Özel Gün İletişimini En İyi Yapan Pazarlama Ekibi

Markaların önemli günlere ilişkin hazırlanan kampanyalarını; Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve TikTok başta olmak üzere bir veya birden fazla sosyal medya kanalında en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

Sesli Platformları En İyi Kullanan Ekip

Sesli platformlardaki (radyo, podcast, müzik indirme/dinleme platformları vb.) reklam alanlarının kullanımı için yapılan yaratıcı medya çalışmalarını başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

4. SEKTÖREL KATEGORİLER BÖLÜMÜ

Bu kategoride; reklamveren ve şirketlerin, çeşitli alanlardaki pazarlama faaliyetlerini en iyi kurgulayan ekipler değerlendirilmektedir.

Akaryakıt Ve Enerji Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Akaryakıt ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Araç Kiralama Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

B2B’de En İyi Pazarlama Ekibi

B2B alanında faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Bilişim Ve Teknoloji Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dayanıklı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Dijital Platformlarda En İyi Pazarlama Ekibi

İşletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye, doğrudan e-ticaret yapmadan ilan verilebilen ve içerik üreten veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren dijital platform ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

E-Ticaret Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

E-ticaret, alışveriş, satın alma alanlarında proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Finans Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Finans sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Giyim ve Aksesuar Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Giyim ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kargo Ve Lojistik Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Kargo ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kişisel Bakım Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kurumsal (Holding) Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Kurumsal (Holding) sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Kültür, Sanat Ve Spor Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Kültür, sanat ve spor sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Otomotiv Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Perakende Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Perakende sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sağlık Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Tüketici Elektroniği Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Tüketici elektroniği sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yapı Ve İnşaat Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren veya bu iş kolunda proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Yiyecek İçecek Sektöründe En İyi Pazarlama Ekibi

Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

Diğer Sektörlerde En İyi Pazarlama Ekibi

Diğer sektörlerde faaliyet gösteren veya bu sektörde proje gerçekleştiren şirketlerdeki pazarlama ekiplerinin başarıları ödüllendirilecektir.

5. STRATEJİ BÖLÜMÜ

Marka adına yapılan tüm iletişim faaliyetleri ve kampanyalarının ardında yer alan, işin başarıya ulaşmasını sağlayan özgün ve etkili marka stratejileri bu bölümde değerlendirilir.

En Cesur Marka Ekibi

Markanın, kendi marka kimliği kapsamındaki kalıpların dışına çıkarak veya toplum tarafından benimsenen kavram ve konularda ürettiği vurucu, dikkat çekici ve çarpıcı, sıra dışı kampanyaları en başarılı yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Gençlik İletişimi Ekibi

Genç hedef kitleyi (12-24) odağına alan kampanya iletişimi özelinde yapılan pazarlama faaliyetlerini en başarılı şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İçerik Stratejisi Ekibi

Hedef kitlesinin ilgisini çeken, akıllarda yer edinen, dikkat çeken ve sürdürülebilir içerik stratejilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Lansman Ekibi

Markaların sunduğu ürün veya hizmetin pazara girişi ile ilgili en başarılı lansman stratejisini gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir. (PR bölümünden farklı olarak burada ekibin yürttüğü iletişim stratejisi değerlendirilecektir.)

En İyi Spor İletişimi Ekibi

Ürün veya hizmet sağlayan tüm sektörlerdeki sporla ilişkili tüm kurumlar için spor odaklı pazarlama çalışmalarını en başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Strateji Ekibi

Marka için yürütülen tüm iletişim faaliyetlerinin ardında işin başarıya ulaşmasını sağlayan marka stratejilerinin en başarılı kullanımını gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

Etkileşimde Fark Yaratanlar

Markaların, sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere hazırladıkları ve medya satın alma, reklam veya influencer iletişimi ile desteklenen viral içerikleri en başarılı şekilde yürüten ekipler başarılarına göre ödüllendirilecektir.

İmkansızı Başaranlar

Markaların hazırladığı; proje, kampanya veya faaliyetler kapsamında, mecra fark etmeksizin hedeflenen sonuçların üzerinde bir ivme kazanan pazarlama ekipleri ödüllendirilecektir.

Optimum Bütçe İle Harikalar Yaratanlar

İmkânlarını ve sınırlarını zorlayarak elindeki bütçeyi sonuna kadar değerlendirip KPI’larını yakalamakla da kalmayıp üzerine çıkan en başarılı ekip ödüllendirilecektir.

Sürdürülebilir Başarı Ekibi

Markanın en az 3 yıl ya da daha uzun süredir sürdürdüğü kampanyaları başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

Yeni İş Modelleri Yaratanlar

Yeni bir iş modeli sunan, kendi kategorisini yaratan veya genişleten markaların yeni ürünü veya hizmeti için yürütülen kampanyaların iletişimini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

Yılın Pazarlama Ekibi

Markasına ve sektöre değer katan projeleri doğrultusunda en başarılı olan pazarlama ekibi ödüllendirilecektir.

6. PR BÖLÜMÜ

Markanın itibarını geliştirmek, markanın veya ürünün hedef kitlesiyle arasında bağ kurmak ve güçlendirmek adına yapılan ve işin başarıya ulaşmasını sağlayan tüm PR çalışmaları bu bölümde değerlendirilir.

En İyi Etkinlik Yönetimi Ekibi

Hem markanın odaklı hedef kitlelerle buluştuğu hem de markanın tüketicileri ve geniş kitleleri buluşturduğu (hem B2B, hem B2C) online, offline veya hibrit etkinlik projelerini başarılı bir şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Gündem Yönetimi Ekibi

Toplumu bilgilendirmek, farkındalık yaratmak veya algı değiştirmek amacıyla yapılan iletişim çalışmalarını başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir. (Başvuru sürecinde gündem yönetimin ölçülebilir etkisi somut bir şekilde belirtilmelidir.)

En İyi Influencer ve Kanaat Önderi İletişimi Ekibi

Markanın vermek istediği mesajın, influencer veya kanaat önderleri aracılığıyla yayılmasını sağlamak amacıyla yapılan yaratıcı ve yenilikçi işbirliklerini başarılı şekilde yürüten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi İşveren Markası Ekibi // Genç Yetenek İletişimi

Genç yetenekleri etkilemek ve gençler tarafından tercih edilmelerini sağlamak amacıyla genç hedef kitle için kurumun yürüttüğü iletişim süreçlerini başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir. (Başvuru sürecinde, yürütülen iletişim çalışmalarının gençler tarafından tercih edildiğini ortaya koyan somut veriler belirtilmelidir.)

En İyi İşveren Markası Ekibi // İç İletişim

Kurum çalışanlarının motivasyonunu artırmak, kurum çalışanları için kurum aidiyeti geliştirmek ve kurumsal kimlik kültürünü benimsetmek amacıyla kurum içi tüm iletişim süreçlerini başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir. (Başvuru sürecinde, yürütülen iletişim çalışmalarının çalışanlar üzerindeki etkisine dair sonuçlar gösterilerek kurum veya kuruluşa sağladığı katkı, somut verilerle belirtilmelidir.)

En İyi İtibar Yönetimi Ekibi

Kurumun kendi içerisinde, stratejik ve kreatif açıdan odağına PR disiplinini alan kurumun iç ve dış iletişimini üstlenen ve yürüten en başarılı ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Kriz Yönetimi ve Risk İletişimi Ekibi

Markanın faaliyetlerini ve itibarını etkileyebilecek gündem ve kriz konularının önceden tespiti ve risk iletişimi ile birlikte yönetim stratejileri ve süreç yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi Ekibi

Topluma ve çevreye fayda sağlamak amacıyla hayata geçirdiği iletişimini başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir. (Başvuru sürecinde çalışmaların kattığı değerin somut bir şekilde belirtilmesi gereklidir.)

En İyi Lansman İletişimi Ekibi

Kurum, kuruluş veya markaların sunduğu ürün veya hizmetin pazara girişi ile ilgili yürütülen lansman iletişimini başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir. (Strateji bölümünden farklı olarak burada ekibin yürttüğü iletişim faaliyetleri değerlendirilecektir.)

En İyi PR Ekibi

Kurumun kendi içerisinde, stratejik ve kreatif açıdan odağına PR disiplinini alan kurumun iç ve dış iletişimini üstlenen ve yürüten en başarılı ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sponsorluk Ve Marka İş Birlikleri Ekibi

Marka işbirliklerinin sağlanması, ekinlik ve diğer tüm konular için sponsorların bulunması gibi alanları markaya en büyük katkıyı sunacak şekilde en başarılı organize eden ve yöneten ekip ödüllendirilecektir.

En İyi Sürdürülebilirlik Yönetimi Ekibi

Toplumsal, çevresel ve ekonomik etkenleri dikkate alarak çözüm üreten sürdürülebilirlik odaklı iş modellerinin iletişimini başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir. (Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik bölümünden farklı olarak burada ekibin yürttüğü iletişim faaliyetleri değerlendirilecektir.)

Medya İlişkilerini En İyi Yöneten Ekip

Hedef kitleyi etkilemek, algıyı yönetmek ve davranışları değiştirmek amacıyla geleneksel, dijital ve sosyal medya mecralarını başarılı bir şekilde yöneten ekip ödüllendirilecektir.