Değerlendirme Yöntemi ve Kriterler​

The Hammers Awards’a başvuran çalışmalar “Ön Değerlendirme” ve “Ana Değerlendirme” olarak iki aşamalı bir değerlendirme sistemine tabi tutulur.

Ön Değerlendirme

 1. Ön değerlendirme, The Hammers Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.
 2. Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1 (çok kötü)  ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.
 3. Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 3 takım kısa listeye kalır.
 4. Eşitlik halinde 3’ten fazla proje kısa listeye kalabilir.
 5. Herhangi bir kategoride 3’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.
 6. Aşağıdaki değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak puanlama yapılacaktır:
  -Şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olması,
  -Projeyi yöneten pazarlama ekibinin başarılı bir süreç yönetimi yapmış olması,
  -Ekibin iyi bir takım çalışması ile katılımcı ve etkin bir yönetim biçimi ile hareket etmiş olması (proje paydaşları ile katılımcı ve insan-maddi kaynak kullanımında başarılı bir yaklaşım ve yönetim sergilemiş olması)

Ana Değerlendirme

 1. The Hammers Awards Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.
 2. Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.
 3. Birinci olan ekip altın ödülün sahibi olurken ikinci olan ekibe gümüş, üçüncü olan ekibe ise bronz ödül takdim edilecek.
 4. Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.
 5. Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.
 6. Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 7. Aşağıdaki değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak puanlama yapılacaktır:

  -Şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olması,
  -Projeyi yöneten pazarlama ekibinin başarılı bir süreç yönetimi yapmış olması,
  -Ekibin iyi bir takım çalışması ile katılımcı ve etkin bir yönetim biçimi ile hareket etmiş olması (proje paydaşları ile katılımcı ve insan-maddi kaynak kullanımında başarılı bir yaklaşım ve yönetim sergilemiş olması)