Değerlendirme Yöntemi ve Kriterler​

The Hammers Awards’a başvuran çalışmalar “Ön Değerlendirme” ve “Ana Değerlendirme” olarak iki aşamalı bir değerlendirme sistemine tabi tutulur.

Değerlendirme Öncesi Bilgilendirme

 

Ön değerlendirme, The Hammers Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.

The Hammers Awards, ekip başarısını ödüllendirmek için kurgulanan bir ödül programıdır.

Ekip başarısını ölçümlemek adına başvuru sistemine ekibin yıl içerisinde yaptığı ve ödüle aday olabileceğini düşündüğü proje ve bu projenin çıktıların girilmesi gerekmektedir. 

Her başvuruya tek bir proje ile başvurulabilir. 

Katılımcı marka, birbirinden bağımsız projeleri ile yarışmaya başvurmak ister ise aynı kategoride veya ilgili farklı kategorilerde başvuru yapabilir.

 • Aynı proje ile “En iyi Growth Ekibi” ve “En İyi Online Medya Satın Alma Ekibi” kategorilerinden sadece birisine başvuru yapılabilir.
 • Aynı proje ile “Üretken Yapay Zekayı Kullanan En İyi Ekip” ve “En İyi Yapay Zeka Ekibi” kategorilerinden sadece birisine başvuru yapılabilir.

Ön Değerlendirme

 1. Ön değerlendirme, The Hammers Awards jürisi tarafından online olarak yapılır.
 2. Kategoriler için belirlenen 4 ana başlıktaki bilgiler 1 (çok kötü)  ila 5 (çok iyi) puan arasında kalan bir ölçekte teker teker puanlanır.
 3. Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 3 takım kısa listeye kalır.
 4. Eşitlik halinde 3’ten fazla takım kısa listeye kalabilir.
 5. Herhangi bir kategoride 3’ten az başvuru gerçekleşmesi durumunda tüm başvurular doğrudan kısa listeye kalır.
 6. Aşağıdaki değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak puanlama yapılacaktır:
 • Şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olması,
 • Projeyi yöneten ekibin başarılı bir süreç yönetimi yapmış olması,
 • Ekibin iyi bir takım çalışması, katılımcı ve etkin bir proje yönetim biçimi ile hareket etmiş olması (proje paydaşları ile katılımcı ve insan-maddi kaynak kullanımında başarılı bir yaklaşım ve yönetim sergilemiş olması)

Ana Değerlendirme

 1. The Hammers Awards Awards jürisi, ön değerlendirme sonucunda ortaya çıkan kısa listeyi puanlamak için toplanır.
 2. Oylamalar keypad ile ve 100 üzerinden 5’in katları şeklinde puanlanarak yapılır. Jüri tarafından verilen puanların ortalaması alınır ve projelerin nihai notu belirlenmiş olur. Ortalama alınırken virgülden sonraki iki basamak geçerlidir.
 3. Birinci olan ekip altın ödülün sahibi olurken ikinci olan ekibe gümüş, üçüncü olan ekibe ise bronz ödül takdim edilir.
 4. Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 5. The Hammers Awards’ta her kategoride ödül verilmesi zorunlu değildir. Başvurular gerekli kriterleri karşılamıyorsa, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir. Ödül verilip verilmemesi ile ilgili tüm konular jüri üyelerinin sorumluluğundadır. Pazarlamasyon yetkilileri jüri toplantılarına sadece “Gözlemci” sıfatı ile katılmaktadır.
 6. Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları projelere puan veremezler.
 7. Jürinin başvuruların doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve denetleme hakkı vardır.
 8. Proje başvuru formundaki bilgilerin, kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, jüri bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 9. Aşağıdaki değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak puanlama yapılacaktır:
 • Şirket algı, satış ve/veya kar performansına ölçülü ve anlamlı oranda katkıda bulunmuş olması (Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü için bu madde devre dışıdır.),
 • Projeyi yöneten pazarlama ekibinin başarılı bir süreç yönetimi yapmış olması,
 • Ekibin iyi bir takım çalışması ile katılımcı ve etkin bir yönetim biçimi ile hareket etmiş olması (proje paydaşları ile katılımcı ve insan-maddi kaynak kullanımında başarılı bir yaklaşım ve yönetim sergilemiş olması).