Seçil Demiralp

Marka ve Pazarlama Stretejisi Direktörü - Vodafone Türkiye

Seçil Demiralp, 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 2004 yılında Koç Üniversitesi İngilizce İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Aynı yıl TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. Pazarlama Departmanı’nda göreve başlayan Demiralp, 2008 yılında Pazarlama Müdürlüğü’ne getirilmiş, 2015-2019 yılları arasında TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Pazarlama Genel Müdürü olarak görevi yapmıştır. 2019 yılında Metro Türkiye Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 2021 yılından bu yana Vodafone’da Marka & Pazarlama Stratejisi Direktörü görevini yürütmektedir.